Rymättylän Kirkkojärvi

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi:

Rymättylän Kirkkojärvi-yhdistys ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä:

Nimi: Rymättylän Kirkkojärvi-yhdistys ry
Verkkosivut: www.kirkkojarvi.fi
Osoite: c/o Kaj Metsärinne, Annanpolku 4, 21140 Rymättylä
Puhelin: 050 467 3956
Sähköposti: info(at)kirkkojarvi.fi

  2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: sihteeri Markku Patrikainen
Osoite: Vasamatarha 1, 20380 Turku
Puhelin: 0400 280859
Sähköposti: info(at)kirkkojarvi.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään julkaisujärjestelmän (Joomla) yhteystietokomponentilla ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Louhi Oy) palvelimille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

  • Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

5. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Rymättylän Kirkkojärvi-yhdistys ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Etsi sivustolta

Linkit

Facebook

Airiston-Velkuan 2

Järviwiki

naantalinjarvet