Rymättylän Kirkkojärvi

Yleistoiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Rymättylän Kirkko- ja Riittiönjärven elinkelpoisena pitämistä, ulkoisen- ja sisäisen kuormituksen vähentämistä sekä tehdä vesistönsuojelua tunnetuksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja yleisötapahtumia, toteuttaa kunnostushankkeita, antaa ympäristövalistusta sekä vaikuttaa päätöksentekoon.

Sääntömääräisiä kokouksia pidetään kaksi vuodessa. Lisäksi hankkeista neuvotellaan alueen asukkaiden, yhteistyötahojen sekä viranomaisten kanssa ja pidetään yhdistyksen hallituksen palavereja. Rahoituksen hankkiminen järvien kunnostusta varten on edellytys hankkeiden toteuttamiselle.
Vuoden 2018 aikana on tarkoitus edelleen arvioida edellisten vuosien rapu- ja kalaistutusten onnistumista koekalastuksin.

Sisäisen kuormituksen vähentäminen

Saatetaan järvien kalaston rakennetta ekologisesti paremmaksi hoitokalastuksen avulla. Kalastetaan troolaamalla ja katiskoilla vapaaehtoisvoimin. Hoitokalastusta tehostetaan ja toteutetaan kalastonhoitosuunnitelman mukaisesti.

Seurataan miten vedenpinnan korkeus vaikuttaa järvien tilanteeseen. Pinnan korkeutta voidaan verrata järven länsipäässä olevalla rantakalliolla sijaitsevaan mittapaaluun.

Tutkimus ja viestintä

Seurantatutkimuksia tehdään tarkkailuohjelmien mukaisesti yhteistyössä Lounais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Tutkimusohjelmaan kuuluvat levä- ja veden kirkkaushavainnot sekä vesinäytteet. Levän myrkyllisyyttä pyritään jatkossa tutkimaan levätesterillä, jonka kaupallistamista odotellaan.

Alueen asukkaita aktivoidaan toimimaan ympäristönsä tilan turvaamiseksi ja parantamiseksi olemalla mukana yhdistyksen työssä. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan, jotta paremmin voitaisiin toteuttaa tehtäviä kunnostustöitä. Jäsenhankintaa toteutetaan edelleen järjestämällä järvellä ja ympäristössä kesätapahtumia paikkakunnan asukkaille.

1.11.2017
Rymättylän Kirkkojärvi-yhdistys ry
Hallitus

Etsi sivustolta

Linkit

Facebook

Airiston-Velkuan 2

Järviwiki

naantalinjarvet