Rymättylän Kirkkojärvi
Yleistoiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Rymättylän Kirkko- ja Riittiönjärven elinkelpoisena pitämistä, ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentämistä sekä tehdä vesistönsuojelua tunnetuksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja yleisötapahtumia, toteuttaa kunnostushankkeita, antaa ympäristövalistusta sekä vaikuttaa päätöksentekoon.

Sääntömääräisiä kokouksia pidetään kaksi vuodessa. Lisäksi hankkeista neuvotellaan alueen asukkaiden, yhteistyötahojen sekä viranomaisten kanssa ja pidetään yhdistyksen hallituksen pala-vereja. Rahoituksen hankkiminen järvien kunnostusta varten on edellytys hankkeiden toteuttamiselle.

Vuoden 2020 aikana on tarkoitus edelleen arvioida edellisten vuosien rapu- ja kalaistutusten onnis-tumista koekalastuksin. Kalastustoiminnan tehostamiseksi valitaan yhdistykselle kalastusvastaava.

Sisäisen kuormituksen vähentäminen

Saatetaan järvien kalaston rakennetta ekologisesti paremmaksi hoitokalastuksen avulla. Kalastetaan verkoilla ja katiskoilla vapaaehtoisvoimin.

Seurataan miten vedenpinnan korkeus vaikuttaa järvien tilanteeseen. Pinnan korkeutta voidaan verrata järven länsipäässä olevalla rantakalliolla sijaitsevaan mittapaaluun.

Kalustohankinnat

Selvitetään mahdollisuutta hankkia sähkömoottori yhdistyksen käyttöön.

Tutkimus ja viestintä

Seurantatutkimuksia tehdään tarkkailuohjelmien mukaisesti yhteistyössä Lounais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Tutkimusohjelmaan kuuluvat levä- ja veden kirkkaushavainnot sekä vesinäytteet. Levän myrkyllisyyttä tutkitaan levätesterillä.

Alueen asukkaita aktivoidaan toimimaan ympäristönsä tilan turvaamiseksi ja parantamiseksi tule-malla mukaan yhdistyksen työhön. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan, jotta paremmin voitaisiin toteuttaa tehtäviä kunnostustöitä. Jäsenhankintaa toteutetaan edelleen järjestämällä järvellä ja ym-päristössä kesätapahtumia paikkakunnan asukkaille.

30.10.2019
Rymättylän Kirkkojärvi-yhdistys ry
Hallitus

Etsi sivustolta

Linkit

Facebook

Airiston-Velkuan 2

Järviwiki

naantalinjarvet